تاریخ انتشار مقاله : 1396/04/31

‍ معتادان رها شده را تامین نمی‌کنیم

روزنامه آفتاب یزد شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶محمدکاظمی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، هم مورد پیشنهادی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شده‌ است به آفتاب یزد می‌گوید: «این پیشنهاد یکی از نمایندگان بود آن هم در روزی که ما به احکام موادمخدر رسیدگی می‌کردیم و یک پیشنهاد خامی است که اگر در صحن به تصویب برسد به یک برنامه‌ریزی وسیعی نیاز دارد. اگر دولت برنامه‌ریزی دقیق و خوبی انجام دهد، با توزیع دولتی معتادان به سمت و سوی ترک اعتیاد سوق پیدا می‌کنند. این پیشنهاد با هدف گرایش و تشویق معتادان به سمت ترک اعتیاد مطرح شد و ما هم آن را تصویب کردیم.»
وی با اشاره به این که در گذشته و قبل از انقلاب هم چنین مسئله‌ای بوده است، می‌افزاید: «دولت تریاک معتادان را خودش تامین می‌کرد. امروز هم ما می‌توانیم به این سمت حرکت کنیم.»عضو کمیسیون قضایی و حقوقی تاکید می‌کند: «من معتقدم که همان شربت متادون به معتادان می‌دهند، این تا اندازه‌ای در ترک اعتیاد موثر بوده‌است. اما معتقدم اگر هدف نهایی ما ترک اعتیاد باشد، باید اردوگاه‌هایی را در نظر بگیریم، معتادان را به آنجا دعوت کنیم و با یک برنامه‌ علمی و پزشکی معتادان را به سمت ترک اعتیاد سوق دهیم. این که معتادان رها شده در جامعه را تامین کنیم کار درستی نیست. مدیریت این اردوگاه‌ها باید زیر نظر شهرداری، بهزیستی یا وزارت بهداشت فعالیت کند که به تدریج برنامه ترک را به آنها بدهند. ما این کار را می‌کنیم که دست معتادان را از دست قاچاقچیان بیرون می‌آوریم و باعث می‌شود که با بحث قاچاق و واردات موادمخدر بهتر مبارزه کنیم. زیرا بازار مصرف را از قاچاقچیان می‌گیریم.»
کاظمی با اشاره به ناخالصی موادمخدر و فوت معتادان زیادی به دلیل این ناخالصی می‌افزاید: «یکی از انگیزه‌های پیشنهاد دهندگان این طرح پیشگیری از فوت چند معتاد در روز به دلیل مصرف موادمخدر شیمیایی ناخالص بود. به هر حال این معتادان هموطن ما هستند که براثر مشکلاتی به اعتیاد مبتلا شده‌اند و باید به آنها کمک کنیم.»این نماینده مجلس دهم با بیان این که متاسفانه کشور ما در مسیر ترانزیت موادمخدر به اروپا و آسیا قرار گرفته است، می‌گوید: «این ترانزیت مشکل اساسی در مبارزه با موادمخدر در کشور است. یک دیدگاه این است که ترانزیت را رها کنیم تا موادمخدر از کشور عبور کند. اما ما به هر حال در مقابل بشریت مسئول هستیم و فرقی نمی‌کند که معتاد آسیایی باشد یا اروپایی یا ایرانی و باید جوانان را از این مواد خانمانسوز دور کنیم. بنابراین مبارزه باید تشدید شود و انسداد مرزها را تشدید کنیم. درست است که ترانزیت و اعتیاد دو موضوع جدایی هستند اما یکی از مشکلات عدیده ما در بحث مبارزه با اعتیاد ترانزیت است.»