تاریخ انتشار مقاله : 1397/07/02

🔰امتیازات طرح عفو عمومی مجرمان سیاسی

مقاله صفحه نخست روزنامه اعتماد 2 مهر 97

🔰امتیازات طرح عفو عمومی مجرمان سیاسی


در شرایط فعلی کشور نمایندگان باید بیش از پیش تلاش کنند تا وحدت ملی در کشور افزایش یافته و همراهی مردم با حاکمیت بیشتر شود. من یکی از طراحان عفو عمومی مجرمان سیاسی بودم که دو فوریت آن در مجلس شورای اسلامی رد شد. دو فوریت این طرح نیاز به رای دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشت که با اختلاف بسیار کمی رای نیاورد.


بعد از پیروزی انقلاب عده‌ای به صورت قانونی یا غیرقانونی از کشور خارج شدند و اکنون از اینکه تحت تعقیب محکمه قضایی قرار بگیرند، نگران هستند. این افراد که عملا جرمی غیر از خروج غیرقانونی از کشور مرتکب نشده‌اند، در صورتی که جرم و شاکی خصوصی نداشته باشند، طبق این طرح می‌توانند به کشور بازگشته و مشمول عفو عمومی شوند. این دست افراد نگران این هستند که اگر به کشور بازگردند، در فرودگاه دستگیر شوند اما با این قانون نگرانی آنان رفع می‌شود. دسته دیگر با انگیزه شرافتمندانه اعمالی مرتکب شده‌اند که از نظر دادگاه جرم تلقی شده است. برخی از این افراد فعالیت سیاسی یا انتقاد کرده یا در تجمعات حضور داشته‌اند. جرم آنها طبق رای دادگاه اخلال در امنیت کشور محسوب می‌شود. دانشجویانی بوده‌اند که در دانشگاه‌ها تجمع کرده‌اند؛ یا معلمانی که طی فعالیت صنفی بازداشت و محکوم شده‌اند. در بسیاری از کشور‌ها به این افراد نگاه ملاطفت‌آمیز و با گذشتی می‌شود. چند معلم را می‌شناسم که حتی قوه قضاییه می‌تواند عفو مشروط به این افراد بدهد.


عده‌ای دیگر در زندان هستند و به جرم ارتکاب جرایم مختلف زندان‌های طویل‌المدتی همچون ۲۰ سال گرفته‌اند یا به اعدام محکوم شده‌اند. البته شرطی که وجود دارد این است که حبس آنها باید تعزیری و نه غیر‌حدی باشد. طی این طرح می‌توان محکومین به اعدام را به مجازات‌های حبس مدت‌دار محکوم کرد. به خصوص اینکه زندان‌های کشور به‌شدت متراکم است و چند برابر ظرفیت شان زندانی نگه‌داری می‌شود.


در مجلس شورای اسلامی تنها دو رای برای تصویب فوریت آن کم بود. شاید به این دلیل بود که در مجلس خیلی کار نکردیم. در حال حاضر قرار است که این طرح به کمیسیون قضایی بیاید. امیدواریم که در مدت کوتاهی طرح بتواند به صحن برود. متاسفانه کمیسیون قضایی از جمله کمیسیون‌های شلوغ است و خیلی از دستورها در نوبت هستند. نکته مهم این است که فوریت این طرح بسیار برای کشور ضرورت دارد. شرایط کشور به گونه‌ای است که هر چه بیشتر به وفاق، همدلی، گذشت و عطوفت نیاز داریم تا به جامعه نزدیک‌تر بشویم و امید مردم را افزایش دهیم. خوشبختانه قوای سه گانه کشور همدلی خوبی با هم دارند و این وفاق بیش از گذشته احساس می‌شود. طبق قانون اساسی عفو محکومین در حوزه اختیارات رهبر معظم انقلاب است و امیدوار هستیم که با توصیه رهبری با این طرح در شورای نگهبان موافقت شود؛ چرا که این طرح به نفع کشور خواهد بود.
🔸 محمد کاظمی
🔸 روزنامه اعتماد  ۹۷/۷/۲