تاریخ انتشار خبر : 1397/11/09

آیین شکرگزاری زکات روستای خردمند

آیین شکرگزاری زکات روستای خردمند با حضور فرماندار ویژه، امام جمعه و مسئول و اعضای دفتر ارتباطات مردمی نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی ​آیین شکرگزاری زکات روستای خردمند با حضور فرماندار ویژه، امام جمعه و مسئول و اعضای دفتر ارتباطات مردمی نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی