تاریخ انتشار خبر : 1397/11/10

در نشستی با وزیر صمت مطرح گردید: ضرورت رسیدگی به واحدهای صنعتی و تولیدی ملایر

در نشست نماینده ملایر با وزیر صنعت، معدن و تجارت : مشکلات شرکت های بافتینه، بافتسان و کیان کرد بررسی شد


🔻مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان ملایر با حضور نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس، وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار همدان بررسی گردید.


🔻در این جلسه که مدیرکل صمت استان همدان نیز حاضر بود ابعاد مختلف مسائل واحدهای تولیدی و صنعتی ملایر از جمله تامین مواد اولیه، ناهمگونی در اختصاص اعتبارات و تسهیلات و تامین سرمایه در گردش این واحدها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی جهت رفع مشکلات اتخاذ گردید.


🔻همچنین به طور ویژه راهکارهای عملیاتی لازم جهت راه اندازی کارخانه کیان کرد ملایر بررسی شد.


🔻نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس در این جلسه بر ضرورت همسویی همه دستگاهها جهت حمایت از چرخه تولیدی و صنعتی در شهرستان تاکید نمود.