تاریخ انتشار خبر : 1397/11/11

توسعه رشته های دانشگاهی در ملایر

پیگیری تاسیس رشته‌های روانشناسی سلامت، روانشناسی بالینی و علوم تغذیه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر توسط محمد کاظمی
نشست نماینده ملایر و مدیر توسعه رشته‌های دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت تاسیس رشته‌های روانشناسی سلامت، روانشناسی بالینی و علوم تغذیه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر برگزار شد.