تاریخ انتشار خبر : 1397/11/16

بازدید معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس از موزه ملایر

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس از موزه ملایر بازدید کردند.

 بازدید معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس از موزه ملایر